Založenie živnosti v Rakúsku

Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa pre našich občanov otvorila možnosť podnikať a prevádzkovať živnosť v členských krajinách. Avšak veľa živnostníkov naráža na problém pri snahe premiestniť alebo rozšíriť svoju činnosť do inej krajiny. Nedostatok informácií týkajúcich sa registrácie činnosti v cieľovej Celý článok

Ako na odvody v Rakúsku

Príjmy fyzických osôb sú v Rakúsku zdaňované progresívne, a to v rozsahu 0 % až 50 %. To znamená, že vyššie zárobky sú zdaňované vyššími daňovými sadzbami. Základ dane (príjmy fyzických osôb) do výšky 11 000 € nepodliehajú zdaneniu. Daňový systém v Rakúsku rozlišuje príjem Celý článok