Máte nárok na príspevok na dieťa v zahraničí?

Príspevky na deti v Rakúsku Prídavok na dieťa = Familienbeihilfe (Kindergeld) – vypláca v Rakúsku daňový úrad (Finanzamt) Podľa príslušnosti žiadateľa k právnym predpisom sa určí, či má žiadateľ nárok na plné rodinné prídavky v Rakúsku, alebo má nárok príp. len na doplatenie rozdielu Celý článok

Máte nárok na príspevok na bývanie?

Možnosťou prilepšenia si finančných podmienok pre osoby v hmotnej núdzi je aj príspevok na bývanie. Týmto spôsobom, po splnení zákonných podmienok je poskytnutý príspevok na úhradu nákladov spojených s bývaním občanovi v hmotnej núdzi a osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú.

Máte nárok na dávky v hmotnej núdzi?

Ľudia trpia chudobou, miera nezamestnanosti je veľmi vysoká a tak sa musia často uberať smerom poberania dávok. V tomto článku si povieme čo najviac ohľadom dávok v hmotnej núdzi, ktoré sú často jediným príjmom ľudí v chudobe.  Podľa štatistík poberá dávky v hmotnej núdzi až Celý článok

Máte nárok na príspevok pri narodení dieťaťa?

Veľa mladých párov uvažuje o dieťatku. No nie vždy je vhodný čas na to , aby ho mali. Napríklad aj z dôvodu zlého finančného zabezpečenia. Ako teda podporuje novorodencov náš štát? Finančnými príspevkami rodičom, ktoré sú určené na výdavky spojené s narodením dieťaťa Celý článok