Podmienky práce na dohodu v roku 2013

Práca na dohodu- podmienky pre rok 2013Presne 25. októbra 2012 bola schválená novela zákona, ktorá mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Od 1. januára 2013 nadobudla novela Zákonníka práce účinnosť. Možnosť pracovať na dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru teda ostáva aj naďalej v roku 2013. To je dôležité najmä pre študentov, dôchodcov, matky na materských dovolenkách či nezamestnaných.

Dohoda o brigádnickej práci študenta a odvody

Ak ste študentom, najvhodnejším riešením je pre Vás práca na základe dohody o brigádnickej činnosti. Ak ste žiakom strednej školy vo veku do 18 rokov a mesačne zarobíte menej ako 66 €, neplatíte žiadne odvody. Odvody za Vás odvedie zamestnávateľ, a to vo výške 1,05  %. Ak mesačne zarobíte viac ako 66 €, platíte si odvody na starobné a invalidné poistenie vo výške 7 % z Vašej hrubej mzdy, ktorá je znížená o sumu 66 €. Zamestnávateľ za Vás odvedie 1,05 % z celkového príjmu a z príjmu nad 66 € odvedie 21,75 %. Takto zvýhodnené sadzby odvodov si však ako študent môžete uplatniť len pri jednom zamestnávateľovi za jeden mesiac.

Ak ste žiakom strednej školy nad 18 rokov alebo dennej formy vysokoškolského štúdia do 26 rokov, platí to isté ako v prípade študenta do 18 rokov, ale stým rozdielom, že si môžete uplatniť odvodové zvýhodnenie vo výške až 155 € mesačne.

Dôchodca a odvody pri práci na dohodu 2013

Ak ste starobný dôchodca, môžete pracovať na základe dohody o pracovnej činnosti ( max. 10 hodín týždenne) alebo na základe dohody o vykonaní práce (350 hodín do roka), a to bez toho, aby ste prišli o výplatu starobného dôchodku.

Ak ste predčasný starobný dôchodca od marca 2013 nemôžete pracovať na dohodu, a zároveň poberať predčasný starobný dôchodok. Musíte sa rozhodnúť. Môžete pracovať na základe takzvanej krátkodobej dohody. Zaplatíte tak odvody vo výške 8 % z hrubej mzdy na starobné poistenie a zdravotné poistenie. Alebo môžete naďalej poberať predčasný starobný dôchodok.

Mamička na materskej a odvody pri práci na dohodu v roku 2013

Ak ste mamičkou na materskej dovolenke, tiež môžete pracovať na základe dohody o pracovnej činnosti (max. 10 hodín týždenne) alebo na základe dohody o vykonaní práce (max. 350 hodín do roka), a to bez toho, aby ste prišli o materskú dávku. Ak poberáte materskú dávku na základe predchádzajúceho zamestnania alebo z výkonu SZČ, nemusíte sa ohlasovať v Sociálnej poisťovni. Urobí zo namiesto Vás Váš zamestnávateľ. Avšak poistné za Vás neplatí, pretože ako matka na materskej dovolenke poberajúca materskú dávku, nemusíte platiť poistné na nemocenské, dôchodkové, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Dôchodkové poistenie za Vás platí štát. Toto ale neplatí pre tie matky, ktoré majú nárok na materskú dávku len z dobrovoľného nemocenského poistenia. Takéto matky sú povinné prihlásiť sa na dôchodkové poistenie do 45 dní od narodenia dieťaťa. Ak pracujete na dohodu, a prihlásili ste sa na dôchodkové poistenie, musíte sa z neho odhlásiť.

Pre výšku odvodov je dôležité či máte pravidelný alebo nepravidelný príjem. Ak máte mzdu vyplácanú jedenkrát za mesiac, ide o pravidelný príjem. Vtedy ako zamestnanec pracujúci na dohodu platíte všetky druhy poistenia, teda zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie a garančné poistenie. Celková výška odvodov je 13,4 % z hrubých miezd. Ak Vám je mzda vyplácaná častejšie ako raz mesačne, teda dvakrát do mesiaca alebo raz za dva mesiace a podobne, ide o nepravidelný príjem. Zamestnanec, ktorý má nepravidelný príjem, nemusí platiť odvody na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Jeho celková výška odvodov je 11 % z hrubej mzdy.

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Komentár u “Podmienky práce na dohodu v roku 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*