Podmienky pre schválenie hypotéky

hypoteka- schvalenieHypotéka alebo inak povedané hypotekárny úver je úver, ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. To znamená, že žiadateľ dostane úver, len v prípade založenia nehnuteľnosti.

Z dôvodu, že nehnuteľnosť býva veľmi dobrou zárukou ,nakoľko je najčastejšie spojená so zemou pevným základom, ako napríklad pozemky a stavby býva úrok za poskytnutie hypotéky nízky. 

Využíva sa najmä na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti; výstavby alebo zmeny dokončenej stavby; údržby tuzemskej nehnuteľnosti; splatenie iného úveru.

Minimálna výška HÚ je 3 300 eur. Najdlhšia možná lehota splácania je 30 rokov. Hypotekárny úver môže byť poskytnutý až do výšky 100% hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Na prvý pohľad získanie hypotéky vyzerá ľahko, môžu sa však vyskytnúť komplikácie, ktoré z doby 2 dní, za ktorú by mohla byť hypotéka vybavená, budú natiahnuté na úctyhodných 21 dní, alebo aj niekoľko mesiacov.  Nehovoriac o tom, že splácanie tejto hypotéky sa môže stať doživotnou záležitosťou. Preto by ste mali  vedieť na čo všetko sa pripraviť, a čo splniť skôr ako o hypotéku požiadate. Aby sa to pre vás nestalo naopak príťažou ako prínosom. 

Podmienky za akých môžete žiadať o hypotekárny úver:

  1. 1.      Musíte byť občanom Slovenskej republiky
  2. 2.      Ak ste cudzincom, musíte mať doklad o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky
  3. 3.       Musíte byť dospelý
  4. 4.      Musíte byť právne spôsobilý
  5. 5.      Musíte mať preukázateľné príjmy, aby sa zistilo či ste schopný splácať úver ( v prípade, že to tak nie je, je dobré mať spolužiadateľa)
  6. 6.      Výška mesačnej splátky nesmie prekročiť 60% čistého príjmu
  7. 7.      Doba splácania úveru by nemala zasahovať do vášho dôchodkového veku. Výnimkou je, ak budete mať príjem aj v dôchodku.
AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*