Aké odvody zaplatí študent na brigáde v 2013

Brigáda a odvody v roku 2013Blížia sa letné prázdniny a s nimi sú spojené aj časté letné brigády pre študentov. Od 1.1.2013 je však v platnosti nový zákon, ktorý určuje výšku odvodov a podmienky pre uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študenta. V článku nájdete podrobne vysvetlené odvodové zaťaženia študentov ale aj zamestnávateľov. Taktiež vám poradíme ako postupovať aby ste platili čo najmenej.

Podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci

Od roku 2013 platí, že dohodu o brigádnickej práci môže uzatvoriť zamestnávateľ s brigádnikom- fyzickou osobou, ktorá je študentom strednej alebo vysokej školy (denné štúdium, podľa zákona o Vysokých školách). Zároveň táto osoba nedovŕšila 26 rokov. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov môže študent vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov veku. Na základe dohody o brigádnickej práci môže študent pracovať len maximálne 20 hodín týždenne.

Príklad:

Študent ide mať 26. narodeniny 25.3.2013. Ak ho chce firma zamestnať na základe dohody o brigádnickej práci, musí s ním uzatvoriť dohodu najneskôr 24.3.2013. Táto dohoda môže mať platnosť len do 31.12.2013.

Odvody pre študentov od 1.1.2013 – koľko zaplatí zamestnávateľ a śtudent

Od januára tohto roku prešli dohody celkovou zmenou. Pre študentov to znamená zaťaženie odvodmi. Doteraz za študentov pri dohode o brigádnickej práci platil zamestnávateľ do sociálnej poisťovne len 1,05 % z hrubej odmeny (0,25 % na garančné poistenie a 0,8 % na úrazové poistenie). Osoba pracujúca na dohodu z tohto príjmu poistné neplatila. Po novom musí za študentov zamestnávateľ odvádzať odvody nasledovne. Starobné poistenie (4% študent, 14% zamestnávateľ), invalidné poistenie (3% študent, 3% zamestnávateľ) a platby do rezervného fondu solidarity (4,75% zamestnávateľ).

Oslobodenie od odvodov pre študentov na brigáde

Pri zmene legislatívy sa myslelo aj na určitú hranicu, ktorá by nemala podliehať vysokému odvodovému zaťaženiu, preto sa určili maximálne mesačné príjmy študentov, pri ktorých sa odvody neplatia. Študenti sú rozdelení do dvoch skupín a platí nasledovné:

Študent do 18 rokov :

– poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu sa platí len z časti príjmu prevyšujúcej 66 eur mesačne,

– poistné na úrazové a garančné poistenie sa platí z celého príjmu.

Študent 18 ročný a starší (max 26 rokov):

 – poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu sa platí len z časti príjmu prevyšujúcej 155 eur mesačne

– poistné na úrazové a garančné poistenie sa platí z celého príjmu

Ako si uplatniť toto zvýhodnenie

Toto zvýhodnenie podľa  § 227a si môže uplatniť študent ak  podpíše a doručí svojmu zamestnávateľovi