Pri výhre neplatíte len daň ale aj odvody

Odvody do ZP z výhryV predchádzajúcom článku sme vás informovali o dani z výhry. V tomto článku sa bližšie pozrieme na ďalšiu povinnosť, ktorá vyplýva z výhry. Bohužiaľ nevyhnete sa ani odvodu do zdravotnej poisťovne.

Peňažná alebo nepeňažná výhra

V prvom rade si musíme rozdeliť výhry, alebo ceny na peňažné a nepeňažné. Ak vyhráte akékoľvek peniaze jedná sa o peňažnú výhru, ktorá je najčastejšie zdanená zrážkovo. Naopak, ak vyhráte vecnú cenu(televízor, notebook, mobil) alebo akúkoľvek inú vec mimo peňazí jedná sa o nepeňažnú výhru.

Peňažné výhry nepodliehajú odvodom do zdravotnej poisťovni.

Nepeňažné výhry naopak podliehajú okrem zdanenia aj odvodom do zdravotnej poisťovni. Preto pri výhre budete platiť odvody do  vašej zdravotnej poisťovne vo výške 14%  a taktiež odvediete 19% daň(nakoľko sa jedná o ostatný príjem fyzickej osoby) na základe daňového priznania. Takýmto zaťažením nie sú postihnuté výhry s hodnotou do 350  €, pretože nepodliehajú zdaneniu, nebudú zahrnuté v daňovom priznaní a teda vám poisťovňa nebude mať z čoho vypočítať odvody z výhry do ZP.

Povinnosť podať daňové priznanie nemá každý

Ak ste napríklad študentom nemusíte podať daňové priznanie z príjmu do výšky 50% nezdaniteľnej časti, čo pre rok 2013 predstavuje 1867,97 €. Ak Váš  celkový príjem napríklad z brigád v súčte s hodnotou vašej vyhratej ceny nepresiahol túto hodnotu nemusíte podávať daňové priznanie a preto nebudete platiť ani odvody do zdravotnej poisťovne.

Odvody z výhry sú ako aj iné odvody vo výške 14% a budú vám vypočítané na základe daňového priznania v ročnom zúčtovaní zdravotnej poisťovne.

Príklad 1:

Anna vyhrala notebook v hodnote 500 eur a jej ročný príjem spolu s touto výhrou bol 6250 €.  Keďže ide o nepeňažnú výhru a celkový príjem je väčší ako polovica nezdaniteľnej časti, Anna musí túto výhru zahrnúť do daňového priznania a následne z nej zaplatiť daň vo výške 19 %, čo predstavuje 95 €. Na základe podaného daňového priznania zdravotná poisťovňa urobí ročné zúčtovanie a Anna zaplatí 14 % do ZP vo výške 70 €.

Príklad 2

Petra si za rok 2013  zarobila už 5000 € a vyhrala mobil v hodnote 300 €. Keďže ide o sumu nižšiu ako je hranica 350 €, ktorá predpisuje povinnosť zdaniť takúto výhru, Petra nebude túto výhru zahŕňať do daňového priznania a teda nebude za ňu platiť ani odvody.

Príklad 3

Ján pracuje nepravidelne na dohodu a jeho prijem v roku 2013 je len 200 €. Podarilo sa mu však vyhrať príklepovú vŕtačku v hodnote 450 €. Keďže je hodnota vyššia ako 350 €, Ján by ju mal zahrnúť do daňového priznania a zaplatiť z nej daň aj odvody, lenže Ján už do konca roka nepracoval a jeho celkový príjem z dohody a hodnota nepeňažnej výhry boli spolu len 550 €, čo je menej ako je hranica pre povinnosť podať daňové priznanie, Ján nebude podávať daňové priznanie a tak z výhry nezaplatí ani daň ani odvody.

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*