Ako postupovať ak máte živnosť popri zamestnaní

V prípade, že sa rozhodnete popri svojom zamestnaní privyrábať si aj inak, jednou z možností je začať podnikať na živnosť. Dôležité je preštudovať si zákon. Nejedná sa však len o živnostenský zákon, ale keďže ste aj zamestnancom, prečítajte si aj Zákonník práce.

V určitých bodoch totiž upravuje možnosť vyvíjať podnikateľskú činnosť počas zamestnania. Nie každý zamestnávateľ totiž súhlasí s tým, že jeho zamestnanec ešte popri zamestnaní podniká a nie každá činnosť sa dá vykonávať popri zamestnaní. Napríklad §83 hovorí – ak chcete podnikať v rovnakej oblasti ako váš zamestnávateľ, musíte ho požiadať o súhlas.

 

Základný mechanizmus platenia odvodov

1.      Zdravotné poistenie –  platia sa preddavky na poistné a následne sa vyčísľuje dlžné poistné v ročnom zúčtovaní,

2.      Sociálne poistenie – platené z dosiahnutého príjmu v minulom období.

 

Musím platiť zo živnosti popri zamestnaní odvody, keď ich už platí môj zamestnávateľ?

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa neberie do úvahy, či je podnikateľ už nemocensky poistený z titulu zamestnania. Ak podnikateľ podniká a súčasne je zamestnancom, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne mu vzniká po prekročení hranice príjmov tak isto, ako podnikateľovi, ktorý zároveň zamestnancom nie je.

  1. Do podania prvého daňového priznania odvody platiť nemusíte,
  2. Lehota, po prekročení ktorej vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne je 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ak váš príjem nedosiahol 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu, odvody platiť nemusíte.

Pozn.: príjmom sa myslí hrubý príjem – tržby, nie zisk!

3. Povinnosť sa posudzuje vždy k 1.7. nasledujúceho kalendárneho roku.

 

Zdravotná poisťovňa

Do zdravotnej poisťovne je nutné prihlásiť sa do 8 dní od začiatku podnikania. Neexistuje oslobodenie od platenia preddavkov na zdravotné poistenie ani v prípade, že podnikateľ je už zdravotne poistený z titulu zamestnania.

1.      Ako pre zárobkovo činnú osobu v súbehu so zamestnaním je určená iba maximálna výška preddavku a platiteľ (SZČO) nie je povinný odvádzať preddavok na poistné, ak výška preddavku nedosahuje aspoň 3€, tzn. vymeriavací základ na preddavky na zdravotné poistenie sa môže stanoviť na 0€ – vtedy sa žiadne preddavky na zdravotné poistenie platiť nemusia.

2.Po ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia sa však podľa príjmu v predchádzajúcom roku vypočíta, či a koľko musí doplatiť zdravotnej poisťovne. Podľa ročného zúčtovania sa tiež stanoví aj výška preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré bude musieť platiť ďalší rok.

Pozn.: Keďže v ročnom zúčtovaní vám Zdravotná poisťovňa vyrubí výšku dlžného poistného, je na vás, ako si svoje povinnosti rozložíte v čase. To závisí od toho, aký príjem z podnikania (základ dane) popri zamestnaní plánujete dosiahnuť.

Daňové priznanie

            V prípade zamestnanie súbežne so samostatne zárobkovou činnosťou je potrebné podávať daňové priznanie k dani z príjmov na tlačive typu B, nie je možné požiadať o vypracovanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa.

Od zamestnávateľa si vypýtate doklad, potvrdzujúci, koľko ste u neho za predchádzajúci rok zarobili. Sumy všetkých príjmov sa sčítajú a daň sa vyráta z ich celkovej sumy.

Dôchodca so živnosťou

Pre dôchodcov platia pri založení živnosti rovnaké pravidlá, ako pre ľudí v produktívnom veku. Ak sa rozhodnete zarábať popri dôchodku ako SZČO, o penzijné dávky od štátu neprídete. Môžete si privyrobiť a štát nebude váš zisk nijako obmedzovať. Budete však naďalej platiť odvody a dane, ako každý iný živnostník – platiť ich budete len z príjmov za podnikanie. Samotný dôchodok nie je príjem, ale sociálna dávka.

 

Ako postupovať ak máte živnosť popri zamestnaní 2.33/5 (46.67%) 3 votes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*