Postup pri predaji nehnuteľnosti

Sťahujete sa do nového a potrebujete predať svoj starý byt, dom alebo chalupu? V tomto článku vám skúsime poradiť ako postupovať pri predaji tak , aby ste boli spokojný a aby ste predišli všetkým možným nepríjemnostiam. Určite sa tešíte, že sa našiel kupec, no musíte si dávať veľký pozor aby eufóriu nevystriedala nočná mora na súdoch len pre to, že ste v rozhodujúcich okamihoch neboli dostatočne opatrný.

Pri predaji a hľadaní kupcu máte dve možnosti. Skúsiť to cez inzeráty na vlastnú päsť, kedy možno ušetríte províziu realitnej kancelárie, no na druhej strane musíte hradiť výdavky na vytvorenie zmluvy, poplatky u notára a podobne. Samozrejme vás to stojí aj kopu času či už pri vybavovaní ale aj pri každej obhliadke, či zadávaní inzerátu. V prípade, že sa rozhodnete pre služby realitky, mali by ste si vybrať overenú kanceláriu s množstvom referencii a hlavne s dobrou históriou. Realitná kancelária za predaj nehnuteľnosti zoberie províziu, ktorú budete vopred vedieť. Cena nehnuteľnosti v inzerátoch bude už vždy konečná, ktorú budúci majiteľ zaplatí.

Pri predaji nehnuteľnosti budete potrebovať:

 • list vlastníctva- v prípade, že je majiteľov nehnuteľnosti viac, musia byť vysporiadané všetky práva, alebo ak budú pri predaji vystupovať aj oni, musia byť zahrnutí vo všetkých zmluvách

 • katastrálnu mapu

 • doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti- kúpnu zmluvu alebo potvrdenie o odkúpení bytu zo bytového družstva

 • potvrdenie o tom, že na nehnuteľnosti nie je žiadne záložné právo, ani žiadna ťarcha

 • v prípade, že kupujúci bude nehnuteľnosť kupovať na hypotéku, bude potrebovať aj znalecký posudok, kde bude potrebovať vek nehnuteľnosti a pôdorysy

 • kúpnu zmluvu

Nájdite si dobého právnika

Pri predaji nehnuteľnosti ide o obchod v desiatkach tisíc eur, preto by ste mali obetovať nejaké prostriedky aj na právnika a notára. V tomto prípade sa neoplatí šetriť, pretože dobre postavená zmluva u právnika vám môže všetko zjednodušiť. Kúpna zmluva, ktorú budete s kupujúcim uzatvárať musí mať písomnú formu, pričom podpisy na zmluve musia byť úradne overené u notára alebo na mestskom úrade.

Čo by mala obsahovať kúpna zmluva pri predaji bytu:

 • Jasnú špecifikáciu nehnuteľnosti. Pri bytoch sa uvádza okrem presnej adresy aj parcelné a súpisné číslo, číslo listu vlastníctva, výmera parcely, na ktorej stavba stojí, označenie katastrálneho územia a správy katastra a takisto aj podiel na spoločných častiach bytového domu, nebytových priestorov

 • Stanovenú dohodnutú cenu a spôsob ako budú peniaze vyplatené

 • Právna úprava práv a povinností kupujúceho a predávaného

 • Presná identifikácia kupujúceho a predávajúceho- rodné čísla, čísla OP, rodné priezviská, rodinný stav, adresa, celé meno, občianstvo. Ak je prevod na právnickú osobu tak názov spoločnosti, IČO, DIČ, sídlo firmy, zápis v obchodnom registri, osobné údaje štatudárneho zásutpcu firmy

 • Prehlásenie predávajúceho o tom, že na nehnuteľnosť nie je vedené žiadne bremeno

 • Nemali by ste zabudnúť ani na dodatky k zmluve- hlavne o tom, že zmluva bola podpísaná dobrovoľne, slobodnou vôľou bez nátlaku ale aj dodatok o termínoch, v ktorých sa má napr. nehnuteľnosť previesť, do kedy musia byť vyplatené peniaze, do kedy si odhlásite trvalý pobyt zo starej nehnuteľnosti a podobne.

Postup pri predaji nehnuteľnosti 1.00/5 (20.00%) 1 vote

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*