Porovnanie pôžičiek pre študentov

Študentské pôžičky Študentská pôžička je špecifický finančný produkt určený predovšetkým vysokoškolákom, ktorí momentálne nemajú dostatočné financie a nemajú dostatočnú finančnú podporu ani u rodičov. Banky s ochotou požičajú peniaze vysokoškolákom, pretože vedia, že po ukončení štúdia majú lepšiu východiskovú situáciu na trhu práce. Najväčší záujem o študentské pôžičky je na začiatku akademického roka, teda v septembri/ októbri.  Možností,  odkiaľ získať takýto úver pre študenta je niekoľko- banky, nebankové spoločnosti a študentský pôžičkový fond. Pôžička pre študenta je oveľa výhodnejšia ako klasický spotrebný úver a to hlavne z týchto dôvodov:

  • Rovnaká úroková sadzba pre všetkých študentov a je nižšia ako úroková sadzba pri spotrebnom úvere
  • Študenti nedokladujú svoje príjmy, pretože často ani žiadne nemajú
  • Často odpadávajú vysoké poplatky aké pri obyčajnom spotrebnom úvere nájdete
  • Splácať túto pôžičku je možné po skončení štúdia, kedy má absolvent stály príjem
  • Schválenie študentskej pôžičky je rýchlejšie ako pri spotrebnom úvere

Podmienky pre získanie študentskej pôžičky

Prvou podmienkou získania zvýhodnenej študentskej pôžičky je štúdium na vysokej škole dennou alebo externou formou na Slovensku alebo aj v zahraničí. Ďalšou povinnosťou je predložiť potvrdenie o návšteve školy. Takéto zvýhodnené pôžičky sú určené len študentom, ktorí vykonávajú prvé vysokoškolské štúdium na príslušnom stupni školy. Žiadateľ o študentskú pôžičku musí mať trvalý pobyt na Slovensku. Poslednou no asi najdôležitejšou podmienkou je mať ručiteľ na túto pôžičku.  Ručiteľ môže byť ktokoľvek- rodič, rodinný príslušník…. Podmienkou ručiteľ a je vek nad 18 rokov, trvalý pobyt na Slovensku a stály príjem.

Študentský pôžičkový fond

Asi najrozšírenejšia možnosť úveru pre študentov. Tento fond vznikol pre podporu vzdelávania. Študenti, ktorí požiadajú o pôžičku z fondu musia spĺňať všetky podmienky, ktoré sme vypísali vyššie.  študent môže požiadať o pôžičku vo výške 332-1328 €. Ide o pôžičku na jeden akademický roka  teda každý akademický rok môže študent požiadať o ďalšiu pôžičku. Peniaze Vám fond pošle do 14 dní od schválenia žiadosti. Veľkou výhodou tejto pôžičky je, že sa počas štúdia na VŠ neúročí  a nemusíte ju ani splácať. Nízka úroková sadzba iba vo výške 3% p.a. počas celej doby splácania je najväčším lákadlom. Najdlhšia lehota pre splatenie úveru od pôžičkového fondu je 10 rokov, preto sa nemusíte obávať ak sa vám hneď po skončení školy nepodarí nájsť adekvátne zamestnanie.  V prípade, že sa vám niečo vážne stane  ako napríklad trvalá invalidita, trvalé následky úrazom fond vás automaticky pri podpise zmluvy voči takýmto následkom poisťuje.

Poplatky spojené s pôžičkou z fondu

  • jednorazový poplatok 3 € za spracovanie zmluvy
  • 14 € ročný poplatok za vedenie účtu- počas štúdia sa však neplatí, platí s len 1,5 € ročne za výpis

Žiadosť a rôzne ďalšie tlačivá pre zvýhodnenú pôžičku od študentského pôžičkového fondu nájdete tu.

Študentská pôžička – Flexipôžička VÚB

Študentská pôžička od VÚB  je určená pre všetkých študentov denného aj externého štúdia. Tento úver budete splácať rovnakou čiastkou počas celého obdobia. Samozrejme je tu zvýhodnený úrok pre všetkých študentov, no ešte výhodnejšie podmienky dostávajú študenti z Paneurópskej vysokej školy, Vysokej školy manažmentu a Stredoeurópskej vysokej školy.  Od VÚB môžete dostať pôžičku pre študenta vo výške 500-10000 € s lehotou splatnosti 12-72 mesiacov.  Vek žiadateľa o študentskú pôžičku musí byť 18-26 rokov.  V cene pôžičky nie ej pripoistenie žiadateľa.  Úroková sadzba sa pohybuje okolo 7,9 % a poplatok za uzatvorenie zmluvy je 80 €

Študentská pôžička od Tatrabanky

Tatrabanka neponúka žiadna špeciálne zvýhodnenú pôžičku pre študentov. Jedinou možnosťou je zobrať si bezúčelový úver, ku ktorému však musíte predkladať príjmy a samozrejme úroková sadzba nie je zvýhodnená ako v iných prípadoch.

Spotrebný úver pre vysokoškolákov od Slovenskej sporiteľne

Zvýhodnený produkt pre študentov od slsp poteší vysokoškolákov, ktorí si chcú požičať na čokoľvek. Ide o bezúčelový úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Podmienky úveru sú pre všetkých študentov rovnaké. Výška pôžičky sa pohybuje od 1000-8500 €, pričom je splatná až do 10 rokov. Študentská pôžička od slsp je určená len študentom vysokej školy, ktorí majú ručiteľa.  Úrok je určený na 8,5% p.a.

Spotrebný uver pre študentov od ČSOB

Študentskú pôžičku so zvýhodneným úročením poskytuje aj ČSOB. Podmienky získania úveru sú podobné ako u iných bánk.  V tejto banke môžete žiadať o 600-6000 € s dobou splatnosti 1-7 rokov. Úroková sadzba pre študentov je 8,9% p.a.  Táto pôžička je určená pre denných študentov vysokých škôl a vyšších odborných škôl od 2. ročníka a študentov denného doktorandského štúdia do 28 rokov.

Rýchla študentská pôžička

Možnosť získať úver na financovanie vášho štúdia je takmer v každej banke. Rýchlosť vybavenia študentskej pôžičky závisí od konkrétneho byrokratického zaťaženia danej banky. Vo všeobecnosti však platí, že si takúto zvýhodnenú pôžičku viete vybaviť rýchlejšie ako klasický úver.  V prípade študentského pôžičkového fondu ide o približne 14 dňové čakanie, kým vám peniaze pripíšu na účet.

Študentská pôžička pre doktorandov

Pri vytváraní finančných produktov sa nezabúdalo ani na pokračujúcich študentov doktorandov.  Aj doktorandi majú možnosť vybrať si z ponuky niekoľkých bánk. Podmienkou je často len vek do 28 rokov.

Predčasné splatenie študentskej pôžičky

Podmienky predčasného splatenia úveru pre študentov sú v každej banke odlišné,  preto bude najlepšie ak sa o nich informujete priamo v pobočke banky.  Pri pôžičke od študentského pôžičkového fondu sa platí poplatok 1% z požičanej sumy + všetky poplatky a náhrady ako náklady za vedenie účtu, úroky, ktoré stihli plynúť a podobne.

Porovnanie študentských pôžičiek

  Výška pôžičky Úroková sadzba Doba splatnosti
ŠPF 332-1328 € 3 % p.a. Maximálne 10 rokov
VÚB 500-10000 € 7,9% p.a. 12-72 mesiacov
SLSP 1000-8500 € 8,5 % p.a. Max. 10 rokov
ČSOB 600-6000 € 8,9 % p.a. 1-7 rokov

Na záver môžeme povedať, že ďaleko najvýhodnejšia študentská pôžička je od Študentského pôžičkového fondu ( po novo Fond na podporu vzdelávania). Táto pôžička má najnižšiu úrokovú sadzbu a má najviac výhod (neúročí sa kým študujete, rýchle vybavenie…)Nevýhodou je nízka suma, ktorú si môžete požičať. V prípade, že sa rozhodnete pre úver z banky najlepšie urobíte, ak prejdete všetky banky a opýtate sa na ich najlepšiu ponuku. Často totiž banky ponúkajú akciové zvýhodnenia.

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*