Viete ako začať podnikať v poľnohospodárstve? Všetko o SHR, dotáciacha a odvodoch

Baví Vás sféra poľnohospodárstva a radi by ste v nej podnikali? V takom prípade tu je pre Vás v tomto článku prichystaných niekoľko tipov a informácií, ktoré by ste mali zohľadniť či vedieť.

Samostatne hospodáriaci roľník – skratka SHR.

SHR je fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v odbore poľnohospodárstva či už samostatne alebo aj za pomoci iných ľudí.

Činnosti, ktoré sú najčastejšie vykonávané samostatne hospodáriacimi roľníkmi:

–          výroba výrobkov poľnohospodárskej výroby

–          úprava alebo spracovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie

–          poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou

 

Čo musíte urobiť aby ste sa stali SHR?

 

Ako prvé musíte navštíviť mestský úrad v katastri ktorého spravujete a vlastníte pozemky. Na tomto úrade následne vyplníte žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka. Toto tlačivo nájdete taktiež na internete – poskytuje ho na svoje internetovej stránke každý príslušný úrad. Za zápis do evidencie je účtovaný poplatok 6,50€. Nezabudnite mať pri sebe doklad totožnosti, teda svoj občiansky preukaz. Ďalej je potrebné na mestskom úrade predložiť doklad, že ste vlastníkom pozemku. Dokladom môže byť nájomná zmluva alebo list vlastníctva. Následne, pokiaľ sa vyžaduje, je potrebné mať taktiež doklad o osobitnom povolení.

Poznámka: Nakoľko SHR nie je činnosť vedená ako živnosť, nie je potrebné ísť na živnostenský úrad.

Do tridsiatich dní obdržíte Osvedčenie o zápise SHR.

Ďalším Vašim krokom bude požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla (IČO).  Žiadosť o pridelenie IČO nájdete na internetovej stránke štatistického úradu. Za podanie žiadosti je účtovaný poplatok v sume 3€, ktorý môžete zaplatiť v hotovosti, v kolkoch alebo bankovým prevodom.

Poznámka: IČO je osem miestne číslo, ktoré sa používa na identifikáciu právnickej osoby, pričom prvých sedem čísel je poradovým číslom a posledná číslica má charakter kontrolného kľúča. Mať pridelené IČO je povinná každá osoba, ktorá podniká ako SHR.

 

Následne po obdržaní IČO sa registrujete na príslušnom daňovom úrade, podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Na základe žiadosti o registráciu Vám bude pridelené číslo DIČ – daňové identifikačné číslo.

 

Poznámka: DIČ je desaťmiestne číslo, ktoré podnikateľ uvádza na všetkých daňových dokladoch.

SHR a odvody

Pokiaľ ste SHR a ste nezamestnaný, ste povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne z minimálneho vymeriavacieho základu, pričom Vám bude následne vyhotovené aj ročné zúčtovanie.

Pokiaľ ste SHR a ste zamestnaný, ste oslobodený od preddavkov a na základe ročného vyúčtovania zdravotného poistenia sa Vám toto poistenie vypočíta raz ročne.

SHR a dotácie

Ako SHR a zároveň vlastník pozemku máte taktiež nárok na získanie dotácie na pôdu. Minimálna rozloha Vášho pozemku v prípade, že chcete požiadať o dotáciu, musí byť aspoň 1Ha.    

 

 

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Komentár u “Viete ako začať podnikať v poľnohospodárstve? Všetko o SHR, dotáciacha a odvodoch

  1. Dobrý deň, rád by som sa informoval v istej veci. Je možné založiť si SHR ak mám bydlisko v SR v inom okrese ako vlastnim pozemky? Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*