Porovnanie živnosti a s.r.o.

S.r.o. alebo živnosť - výhody a porovnanieChcete začať podnikať? Rozhodujete sa, akú formu podnikania si zvoliť? Podnikanie na živnosť a prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným sú najčastejšie formy podnikania na Slovensku. Vžitou predstavou mnohých začínajúcich podnikateľov je predstava, že živnosť je najjednoduchším štartom pre podnikanie jednotlivca, ktorý je spojený s menšími prevádzkovými nákladmi a jednoduchším založením. Nie je to však celkom tak. Čoraz častejšie sa jednoosobová s.r.o. stáva najvýhodnejšou formou podnikania.

Obe spomenuté formy podnikania však majú svoje plusy a mínusy a preto je vhodné ešte pred začatím podnikania zvážiť všetky aspekty.

Vznik podnikania

            Prvým krokom, ktorý musíte urobiť pri začatí podnikania je získať oprávnenie.

Živnosť

–          Nie je potrebný žiadny finančný vklad (základný kapitál) na získanie živnostenského oprávnenia,

–          Potrebné požiadať živnostenský úrad o vydanie živnostenského oprávnenia,

–          V prípade voľnej živnosti – potrebné vyplniť požadované tlačivo a priložiť kolky v požadovanej hodnote (t.j. 5€ za jednu prihlasovanú voľnú živnosť),

–          V prípade remeselných a viazaných živností – 15€ za jednu prihlasovanú živnosť,

–          Môžete začať podnikať takmer okamžite – tzn. odo dňa ohlásenia, ak dané ohlásenie spĺňa všetky náležitosti vyžadované živnostenským zákonom.

S.R.O.

–          potrebné vypracovať a podpísať zakladateľské dokumenty – spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu a získať živnostenské alebo iné oprávnenie na podnikanie

–          následne podať návrh na obchodný register – poplatok za registráciu v OR je 331,50€ (v prípade elektronického podania 165,75€)

–          potrebné počítať s ďalšími nákladmi – spojené so získaním živnostenského alebo iného oprávnenia na podnikanie, vyhotovením zakladateľských dokumentov, overovaním podpisov, vyhotovením notársky overených kópií, atď.

–          minimálne vklad do základného imania je 5.000€ (peňažnou alebo nepeňažnou formou). Pripravovaný zákon neumožní založiť s.r.o. bez reálneho vkladu základného imania už od októbra 2013.

Administratívna záťaž pri podnikaní

S.R.O.

–          musí sa aspoň raz ročne konať valné zhromaždenie – v prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa údajov zapisovaných do OR je potrebné túto zmenu prijať rozhodnutím valného zhromaždenia a potom ju zapísať do OR. Každá takáto zmena – spoplatnená správnym poplatkom vo výške 66€ a každý podpis návrhu zápisu alebo zmeny do OR je potrebné overiť.

Živnosť

–          pre zmenu v živnostenskom oprávnení – oznámiť príslušnému živnostenskému úradu a zaplatiť správny poplatok 3€.

Zodpovednosť za záväzky

Živnosť

–          živnostník zodpovedá za svoje záväzky z podnikania celým svojim majetkom, tzn. aj osobným majetkom. V prípade finančných problémov alebo súdneho sporu môže exekútor siahnuť sa čokoľvek z osobného majetku živnostníka, poprípade jeho manžela/ky. To znamená, že môžete veľmi ľahko prísť o dom, chatu, či auto.

S.R.O.

–          ručíte len majetkom firmy, t.j. základným imaním na začiatku podnikania a časom len majetkom firmy samotnej. Keď spoločník splatí celý svoj vklad, za záväzky spoločnosti neručí.

Vyplatenie zisku

Živnosť – zisk patrí priamo vám ako fyzickej osobe, to znamená, že si ho môžete vyplatiť kedy chcete bez akéhokoľvek formálneho dokumentu

S.R.O. – zisk patrí spoločnosti, nie vám. Môže byť vyplatený len ak to formálne schváli valné zhromaždenie, len v schválenej výške. Schvaľuje sa raz ročne – nie je možné siahať na zisk spoločnosti kedykoľvek.

Odvody

 S.R.O. – ak konateľ nie je v zamestnaneckom vzťahu so spoločnosťou a nepoberá ani odmenu konateľa

–          platí len odvody zo zisku a len do zdravotnej poisťovni,

–          oslobodený od povinnosti platiť do sociálnej poisťovni.

Živnosť

–          prvý rok platíte odvody len do zdravotnej poisťovni – z minimálneho vymeriavacieho základu,

–          v druhom roku podnikania – aj odvody do sociálnej poisťovni

–          podľa dosiahnutého príjmu za predošlý rok (nie zisku!) – čím viac zarobíte, tým viac budete platiť.

 

Účtovníctvo

Živnosť – stačí viesť jednoduché účtovníctvo

S.R.O. –  povinnosť viesť podvojné účtovníctvo

Dane

Živnosť –  len príjmy zo zaplatených faktúr, daň z príjmu – 23%, pri príjme od 2.867€ mesačne – 25%.

S.R.O. – pre určenie daňového základy sú rozhodujúce vystavené faktúry (aj faktúry, ktoré vám klient nezaplatil).

Image

Keďže prvý dojem predáva, skratka S.R.O. vzbudí vždy lepší dojem, než obyčajný živnostník. Právnická osoba, s.r.o. je dôveryhodnejším obchodným partnerom ako fyzická osoba – živnostník.

 

Živnosť

–          jednoduché účtovníctvo,

–          príspevok od štátu,

–          náklady na založenie/zrušenie,

–          prvý rok – oslobodené od platenie sociálnej poisťovni

–          vyššie odvody,

–          ručenie celým svojim majetkom,

–          25% daň z príjmu pri príjme nad 2.867€ mesačne

Spoločnosť s ručením obmedzeným

–          nižšie odvody,

–          možnosť neplatiť odvody vôbec,

–          23% daň z príjmu,

–          Ručenie iba majetkom firmy,

–          Image

–          zvýšené náklady na spracovanie účtovníctva,

–          náklady na založenie/zrušenie

Dôležité sú výdavky

O tom, či sa podnikateľovi oplatí viac živnosť alebo s.r.o.. môže rozhodnúť, aké má výdavky spojené s podnikaním.

Príklad: Ak živnostník mesačne zarobí 1.000€ a jeho výdavky sú vo výške 40% z dosiahnutých príjmov, v čistom mesačne zarobí 812€. Po zmenách od januára v čistom záska asi o 22€ menej. Podobný by bol aj čistý príjem spoločníka s.r.o. -> pri takejto kalkulácii by sa živnostníkovi neoplatilo zakladať s.r.o.

Ak by však šlo o živnostníka s mesačným príjmom 1.500€ a nákladmi na podnikanie vo výške 80% z príjmov, mohol by uvažovať o založení s.r.o. jeho čistý príjem ako majiteľa s.r.o. by bol zhruba o 60€ vyšší než pri živnosti. Tu však treba zohľadniť počiatočné náklady pri zakladaní s.r.o.

Živnostníkovi sa môže oplatiť s.r.o. vtedy, ak si účtuje nízke marže alebo má vysoké výdavky.

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*