Ready made spoločnosti – kúpte si hotovú firmu

Kúpa ready made spoločnostiReady made spoločnosti sú spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich následného predaja. Keď odkúpite ready made spoločnosť, môžete začať podnikať už v priebehu niekoľkých hodín. Takéto spoločnosti sú pripravené so všetkými potrebnými dokumentami na okamžitý predaj.

Keďže spoločnosti boli založené výlučne za účelom ich predaja, nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok, majú splatené základné imanie,  nie sú zaťažené exekučným ani iným konaním, majú pridelené IČO, DIČ. 

Zmena konateľa je právoplatná dňom podpisu dokumentov a vaše konanie v mene spoločnosti sa môže začať okamžite po podpise dokumentov.  Po odkúpení ready made spoločnosti môžete zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, predmet činnosti, ako aj konateľov a spoločníkov spoločnosti. Niektoré spoločnosti, ktoré sa venujú predaju takýchto spoločností vám v prípade záujmu vedia zaistiť aj registráciu platiteľa DPH. V prípade, že potrebujete začať podnikať s firmou, ktorá je na daňovom úrade zaregistrovaná ako platca DPH je pre vás výhodné kúpiť ready made spoločnosť.

Veľkou výhodou tzv. predzaložených spoločností je  rýchlosť a dostupnosť. Ready made spoločnosť je výhodnejšie kúpiť v prípade, ak potrebujete začať podnikať  v čo najkratšom čase. Je to najjednoduchšie a najrýchlejšie riešenie. Existuje mnoho spoločností, ktoré vám predajú ready made spoločnosť za výhodnú cenu. Zoznam ready made spločností je ľahko dostupný na stránkach spoločností, ktoré ich ponúkajú.

Pri kúpe spoločnosti potrebujete:

–          doklady totožnosti (občiansky preukaz, pas) konateľov, spoločníkov

–          účasť všetkých konateľov aj spoločníkov

–          ak je spoločníkom právnická osoba, je potrebný aktuálny výpis z obchodného registra

–          pri zmene sídla spoločnosti je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva, list vlastníctva

–          výpis z registra trestov nového slovenského konateľa a spoločníka nie je potrebné dokladať

Predaj ready made spoločnosti v Českej republike

Pri založení spoločnosti s. r. o. je potrebné dokladať splatenie základného imania vo výške minimálne 200 000 Kč. Preto sa zvyčajne využívajú spoločnosti, ktoré sú už v Obchodnom registri zapísané. Výhodou  českej s. r. o. je 19 %-ná daň z príjmov, pričom na Slovensku to je od 01. 01. 2013 23 %,  pri prevode spoločnosti nie je potrebný súhlas z daňového úradu,  poplatok za prihlásenie firemného vozidla do prevádzky je 800 Kč, spoločnosť sa ľahšie registruje k DPH, slovenským zákazníkom a zákazníkom do iných členských krajín EÚ fakturujete bez DPH.

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*