Ako na príspevok na podnikanie od úradu práce

Príspevok pre začínajúcich podniakteľovOd 1. mája platia nové podmienky pre získanie nenávratného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. V tomto článku si prejdeme podmienky získania, výšku príspevku ako aj podrobnosti ohľadom vybavovania.

Čo je to príspevok pre začínajúcich podnikateľov?

Ide o nenávratný príspevok, ktorý vám má slúžiť začínajúcim podnikateľom v ich začiatkoch. Tento príspevok má niekoľko zaužívaných názvov (Príspevok na podnikanie, Príspevok pre začínajúcich podnikateľov, Príspevok na začatie podnikania…). Oficiálny názov je však len jeden- Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Za peniaze, ktoré z príspevku dostanete môžete nakúpiť akékoľvek veci, alebo služby ktoré pri podnikaní potrebujete- môže ísť o kancelárske vybavenie, pc, notebook, nákup strojov atď.

Po novom už nie je možné žiadať o príspevok pri zakladaní s.r.o..

Podmienky získania príspevku na podnikanie

Prvou podmienkou, ktorú musí žiadateľ o príspevok splniť je, že musí byť evidovaný na úrade práce aspoň 3 mesiace. V prípade, že ste mali svoju živnosť v období pred 6 mesiacmi, ale pozastavili ste ju alebo ste ju zrušili musíte čakať až 12 mesiacov.

Ďalšou podmienkou je absolvovanie podnikateľského školenia a úspešné ukončenie testom. Toto školenie robí úrad práce a nestojí vás nič. Trvá niekoľko dní, v niektorých prípadoch dokonca len jeden deň. Dôležité je dávať pozor, zapísať si dôležité veci a test pre príspevok na podnikanie určite urobíte.

Po tom ako absolvujete podnikateľské školenie, budete musieť vytvoriť svoj vlastný podnikateľský plán. V podnikateľskom zámere musíte mať obsiahnuté:

  1. V čom chcete podnikať – napríklad e-shop

  2. Akým spôsobom – napr predaj cez internet

  3. Akú budú vaše predpokladané náklady a zisky – musíte skúsiť reálne odhadnúť tieto dôležité čísla

  4. Musíte napísať na čo použijete prípadný príspevok

Vašu žiadosť spolu s podnikateľským plánom bude posudzovať špeciálna komisia, ktorá bude hodnotiť efektívnosť, reálnosť a účelnosť vášho podnikateľského zámeru. Ak usúdia, že by ste mali príspevok dostať, vašu žiadosť schvália. Následne podpíšete s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku. V tejto dohode sa zaviažete aj k tomu, že budete úradu práce raz ročne vykazovať správy o podnikaní a o nakladaní s príspevkom, počas 3 rokov. Zároveň sa zaviažete dokladať konkrétne doklady, na čo boli peniaze z úradu uplatnené (bločky, faktúry).

Kedy dostanete príspevok?

Príspevok je vyplatený v dvoch termínoch a to, najviac 60 % z príspevku vám úrad vyplatí do 30 kalendárnych dní od podpísania dohody a druhú čiastku vám úrad vyplatí po uplynutí 12 mesiacov od podpísania dohody.

Podmienkou príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je prevádzkovanie živnosti minimálne po dobu 3 rokov nepretržite. V prípade, že nebudete prevádzkovať živnosť po túto dobu budete musieť vrátiť pomernú čiastku k príspevku.

Príspevok môžete dostať aj viac krát. O ďalší príspevok môžete požiadať po 8 rokoch od uzatvorenia dohody, no znovu budete musieť byť minimálne 3 mesiace nezamestnaný.

Na čo môžete príspevok použiť a v akej výške?

Limit pre nákup hmotného majetku– ako je napríklad PC, kancelárske zariadene, náradie je 1700 € na jednu položku. Pri nehmotnom majetku ako je napríklad počítačový program môžete naraz minúť maximálne 2400 € na jednu položku.

Výška príspevku pre začínajúcich podnikateľov

Výška poskytovaného príspevku sa líši od výšky nezamestnanosti v danom kraji, kde o príspevok žiadate.

Výška príspevku sa ráta z priemernej mzdy, momentálne to vychádza nasledovne:

  Výška príspevku v Eur

 

bratislavský kraj:

2,5 násobok CCP

najviac 2 643,10
ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer:

3-násobok CCP

 

najviac 3 171,72

ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer:

4-násobok CCP

 

najviac 4 228,96

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*