Vyberte svojmu dieťaťu životné poistenie

V prvom rade by ste sa ako rodič mali rozhodnúť či chce svoje dieťa poistiť alebo mu chce sporiť. Mnoho ľudí si totiž myslí, že na dobrej poistke aj dosť našetria, no nie je tomu tak. Ak chcete svojmu dieťaťu niečo našetriť pre budúcnosť, mali by ste zvoliť napríklad stavebné sporenie, termínované vklady alebo vkladné knižky.

Pred porovnaní niektorých životných poistení pre deti by sme si mali vysvetliť čo znamenajú niektoré pojmy:

Životné poistenie– je to ochrana pred rizikom. Uzavretím takéhoto poistenia si človek uvedomuje svoju hodnotu. Najčastejšie ide o poistenie v prípade smrti ale aj pre poistenie trvalých následkov, hospitalizácie a podobne.

Investičné životné poistenie– je spojenie rizikového poistenia a zároveň na ňom prebieha sporenie do konca uzatvorenia poistky. Nasporené prostriedky sa získavajú formou investovania prostriedkov do rôznych finančných produktov, Tieto úkony za vás robí poisťovňa. Toto poistenie je vhodné hlavne pre ľudí, ktorý sa neboja rizika investovania a teda možnosti poklesu alebo kolísania výnosu z poistenia.

Kapitálové životné poistenie– Tento druhy životného poistenia spája rizikové poistenie s možnosťou hromadenia, sporenia určitej čiastky. Maximálna výška zhodnotenia vložených peňazí je určená opatrením Národnej banky a predstavuje zhodnotenie, ktoré poisťovňa garantuje počas celej doby trvania poistenia.

Porovnáme si 3 rôzne postenia pre deti.

Poistenie pre deti Dukátik od Kooperativa

Ide o kapitálové životne poistenie pre deti s možnosťou pripoistiť aj dospelú osobu. Vstupný vek, teda vek v ktorom môžete začať s poistením je od 0 do 15 rokov, pričom rodič, ktorý uzatvára toto poistenie pre svoje dieťa musí mať 18-65 rokov.  Poistka sa uzatvára na dobu 10-25 rokov, pričom platí, že koniec poistky musí byť najskôr po 18 tom roku dieťaťa. Maximálny vek pri ukončení poistky je 25 rokov. Poistenie umožňuje mimoriadne vklady aj výbery, mimo zazmluvnených termínov, avšak za poplatok.  Ak budete mať záujem, poisťovňa môže každý rok upravovať vaše pdmienyk v závislosti na inflácii. V prípade invalidity poistníka preberá na seba zodpovednosť poisťovňa a teda platí toto poisťovňa ona sama. Pri tomto poistení môžete pripoistiť aj druhého rodiča pre prípad smrti alebo invalidity.

Možnosť pripoistiť dieťa v prípade úrazov a neočakávaných udalostí:

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresiou 350 %
 • Trvalé následky úrazu s progresiou 500 %
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Tisícnásobná ochrana- Ak trvalé následky úrazu presiahnu 50%, poisťovňa vyplatí 1000 – násobok poistného, ktoré klient platí za toto pripoistenie

 

 • Denné odškodné za pobyt v nemocnici

Detské zlomeniny – teraz to dostanete ako bonus ak máte aspoň 3 pripoistenia

Úrazové pripoistenie 1. dospelej poistenej osoby (poistníka)

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresiou 350 %
 • Trvalé následky úrazu s progresiou 500 %
 • Tisícnásobná ochrana

 

Poistenie pre detí Farbička od Alianz

Ide o kapitálové životné poistenie pre deti do 25 rokov. Možnosť vytiahnuť nasporené peniaze s garantovaným úročením a podielmi na prebytku je až po dovŕšení 18-teho roku dieťaťa.  Veľkou výhodou je toto poistenie aj v momente keď sa vaše dieťa rozhodne študovať, zosobášiť sa alebo podnikať, nasporené peniaze sa navýšia o 5 %. Aj pri tomto poistení je možné poistiť aj dve dospelé osoby. Poistenie pre deti Farbička sa v prípade invalidity alebo úmrtia o dieťa finančne postará do zazmluvnenej výšky.

Ďalším benefitom tohto poistenia je bezplatná Baby karta, ktorá poskytuje krytie liečebných nákladov v zahraničí ako aj poistenie v prípade úrazu s trvalými následkami celoročne pre vaše dieťa do 15-teho roku. Konkrétne možnosti pripoistenia a krytia nájdete na stránke poisťovne.

 

Životné poistenie pre deti Union

Union ponúka až tri možné balíky životného poistenia pre deti, pričom dva z nich sú investičné a jeden balík je kapitálové životné poistenie.

Investičné životné poistenie pre deti Vláčik

Ide o flexibilný balík poistenia, ktorý sa dá počas doby poistenia meniť a dotvárať, čo je z nášho pohľadu veľmi šikovné riešenie, pretože v priebehu 18 rokov vášho dieťaťa sa mnoho vecí mení.

VÝHODY

 • V jednej zmluve môžete poistiť okrem dieťaťa aj dvoch dospelých
 • Možnosť vybrať si do ktorých fondov sa peniaze budú investovať
 • Môžete meniť výšku poistky ako aj poistné krytia počas celej doby
 • Môžete meniť investičnú stratégiu a môžete urobiť mimoriadne vklady

Životné poistenie pre dieťa Junior invest

Ide o klasické životné poistenie s možnosťou investovania do podielových fondov. Poistené je dieťa aj poistník.

VÝHODY

 • Vy si vyberiete kam sa peniaze investujú
 • Poistený je zároveň poistník aj dieťa
 • Môžete meniť stratégiu investovania počas celej doby poistenia

Kapitálové životné poistenie pre deti Mladosť

Klasické kapitálové poistenie. Najvhodnejšie je pre tých, ktorí sa nechcú púšťať do rizika investovania a majú radšej garantované úročenie. V tomto poistení môže byť zahrnuté aj rizikové poistenia poistníka, pre prípad, že by sa poistníkovi niečo stalo bude vyplatená poistná suma dieťaťu.

VÝHODY

 • Garantovaný úrok 2,5 % p.a
 • V prípade invalidity  alebo úmrtia poistníka oslobodené od platenia, pričom poistka je stále platná
 • Široké možnosti pripoistenia

Porovnanie cien poistenia

Porovnanie cien poistenia pre deti nie je možné nakoľko sú balíky poisťovní veľmi rozličné a možnosti pripoistení a výšky poistného krytia sú nespočetné. Najlepšie bude ak si vyberiete konkrétny produkt a skúsite nájsť jeho podobnú alternatívu u konkurencie. V prípade, že už máte uzavreté nejaké poistenie, opýtajte sa na zľavu vo vašej poisťovni.

Nechajte si vytvoriť nezáväznú ponuku životného poistenia

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*