Životné poistenie pre deti Farbička

Životné poistenie farbička pre detiSpoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka možnosť uzatvoriť pre svoje deti či vnúčatá kapitálové životné poistenie, ktoré zabezpečí vaším deťom istoty do budúcnosti. Kapitálové životné poistenie Farbička ochráni vaše dieťa od narodenia až do dovŕšenia 25 rokov života. Keďže ide o kapitálové životné poistenie finančné prostriedky vložené do poistenia sa pravidelne každý rok navyšujú o zaujímavý úrok, ktorý je dohodnutý vopred v poistnej zmluve. V prípade, že sa rozhodne vaše dieťa študovať na vysokej škole, podnikať, alebo sa zosobášiť hodnota poistenia sa navýši o ďalších 5%.

Kto môže uzatvoriť poistenie Farbička

Životné poistenie Farbička môžu pre svoje deti založiť nielen rodičia, ale i starí rodičia či krstní rodičia.

Úrazové poistenie

Súčasťou detského poistenia Farbička je aj úrazové poistenie. Allianz poisťovňa svojím finančným produktom Farbička zaručuje poistením deťom poistenie v prípade úrazu. Výhodou je, že výška poistenia sa nemení i v prípade, ak sa dieťa venuje profesionálne športu.

BABY karta

V balíčku životného poistenia Farbička je zahrnuté aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s platnosťou celého roku až do 15. roku života dieťaťa, nazývané ako Baby karta.

Výhody detského životného poistenia Farbička:

–          poistenie môžu založiť rodičia, starí rodičia či krstní rodičia,

–          do poistnej zmluvy je možné zahrnúť aj rodičov, starých rodičov či ďalšie dve dospelé osoby, čo so sebou prináša ďalšie výhody (ak nastane situácia, že osoba, ktorá je poistená spolu s dieťaťom sa stane invalidnou, prípadne zomrie, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného, poistenému dieťaťu je následne vyplácaný dôchodok až do ukončenia poistnej zmluvy),

–          súčasťou je aj úrazové poistenieneživotné poistenie,

–          poistenie poskytuje aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu,

–          štúdium na vysokej škole sa suma poistného navýši o 5 %.

Životné poistenie Farbička zahŕňa:

–          trvalé poistenie úrazu,

–          smrť v prípade úrazu,

–          denné odškodné počas liečenia úrazu a denné odškodné počas pobytu v nemocnici,

–          možnosť pripoistenia chorôb,

–          zodpovednosť za škodu,

–          oslobodenie od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu.

 

 

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*