Máte už životné poistenie?

Často počujete o životnom poistení, alebo nejaké dokonca máte uzavreté, ale poriadne ani neviete čo to je ? Skúsime vám to vysvetliť.

Životné poistenie je základný finančný produkt pre ochranu pred rizikom.  Neberte to však tak, že ak máte uzatvorené životné poistenie, tak sa vám nič nestane. Životné poistenie funguje skôr na ochranu dôsledkov a zabezpečenie budúcnosti vás a vašej rodiny v prípade ťažších úrazov.

Životné poistenie funguje na takom princípe, že si poistník  (Človek, ktorý toto poistenie uzatvoril) vyberie produkt, konkrétnu poistku s konkrétnymi podmienkami plnenia a krytím škôd.  Ak si plne uvedomujete svoju hodnotu a hodnotu svojej rodiny, mali by ste si vhodne navoliť finančné produkty pre budúce zabezpečenie seba a svojej rodiny.

Rizikové životné poistenie

Toto poistenie kryje hlavne a niekedy výhradne riziko smrti.  V praxi to znamená, že v prípade smrti poistníka poisťovňa vyplatí vopred dohodnutú poistnú sumu pozostalým, resp. osobám, ktoré budú v poistke uvedené alebo dedičom po tejto osobe. Toto poistenie sa dá použiť aj na splatenie hypotéky alebo spotrebného úveru, ktoré môžu po pozostalom zostať.  V takomto prípade poisťovňa poistnú sumu vyplatí priamo banke u ktorej je hypotéka zriadená.

Kapitálové životné poistenie

Toto poistenie má základ na rizikovom poistení, no kombinuje ho s možnosťou sporenia.  Takéto poistenie sa nekonči len smrťou ale končí platnosťou zmluvy. V takomto prípade je poistníkovi vyplatená určitá poistná čiastka. Výška úročenia je v tomto prípade určená a garantovaná Národnou bankou . Výhoda tohto poistenia je práve garantované úročenie počas celej doby poistenia.

Investičné životné poistenie

Investičné poistenie sa taktiež zakladá na rizikovom poistení a taktiež ako pri kapitálovom poistení prebieha popri poistke aj sporenie. Rozdiel je v tom, že sám poistník si vyberie fondy, do ktorých za neho poisťovňa sporené peniaze investuje. S týmto je spojené vyššie riziko, nikto totiž negarantuje výšku úroku, no ak viete, kde treba investovať môžete svoje úspory zúročiť oveľa lepšie ako v prípade kapitálového životného poistenia.

Takmer ku každému životnému poisteniu sa dá pripoistiť mnoho rizík ako napríklad úrazové poistenie, poistenie v prípade invalidity po ťažkom úraze,  poistenie majetku a  podobne.
Nechajte si vytvoriť nezáväznú ponuku životného poistenia

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*