Máte nárok na príspevok na bývanie?

Možnosťou prilepšenia si finančných podmienok pre osoby v hmotnej núdzi je aj príspevok na bývanie. Týmto spôsobom, po splnení zákonných podmienok je poskytnutý príspevok na úhradu nákladov spojených s bývaním občanovi v hmotnej núdzi a osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú.

Máte nárok na dávky v hmotnej núdzi?

Ľudia trpia chudobou, miera nezamestnanosti je veľmi vysoká a tak sa musia často uberať smerom poberania dávok. V tomto článku si povieme čo najviac ohľadom dávok v hmotnej núdzi, ktoré sú často jediným príjmom ľudí v chudobe.  Podľa štatistík poberá dávky v hmotnej núdzi až Celý článok