Máte nárok na príspevok na dieťa v zahraničí?

Príspevky na deti v Rakúsku Prídavok na dieťa = Familienbeihilfe (Kindergeld) – vypláca v Rakúsku daňový úrad (Finanzamt) Podľa príslušnosti žiadateľa k právnym predpisom sa určí, či má žiadateľ nárok na plné rodinné prídavky v Rakúsku, alebo má nárok príp. len na doplatenie rozdielu Celý článok