Vyhrali ste? Nezabudnite na daň!

Konečne sa na vás usmialo šťastie a niečo pekné a hodnotné ste vyhrali. Ešte sa neradujte, pretože za vašu výhru môžete aj platiť. V zmysle zákona  o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. je každá výhra z reklamnej súťaže predmetom dani z príjmu ak táto Celý článok