Máte nárok na príspevok pri narodení dieťaťa?

Narodenie dieťaťa - príspevokVeľa mladých párov uvažuje o dieťatku. No nie vždy je vhodný čas na to , aby ho mali. Napríklad aj z dôvodu zlého finančného zabezpečenia. Ako teda podporuje novorodencov náš štát? Finančnými príspevkami rodičom, ktoré sú určené na výdavky spojené s narodením dieťaťa alebo viac detí.

Príspevok pri narodení dieťaťa máme aj legislatívne upravený. Upravuje ho zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.

Pod „príspevkom pri narodení dieťaťa“ rozumieme štátnu sociálnu dávku, ktorá je určená na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením  nevyhnutných potrieb novorodenca. Nárok pri narodení dieťaťa vzniká na jedno dieťa len raz, pri narodení viacerých detí vzniká na každé dieťa.

Výška príspevku pri narodení jedného dieťaťa je v roku 2013 v sume 151,37 €. No pozor, pri dvojičkách, trojičkách či viacerých deťoch je výška príspevku rozdielna. Pri narodení dvojičiek je to príspevok v hodnote 227,06 €, pri trojičkách v hodnote 302,75 €.

Príplatok k príspevku na dieťa

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je tiež štátna sociálna dávka. Štát ňou pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca, ktorý sa matke narodil ako prvé, druhé či tretie dieťa a dožilo sa aspoň 28 dní. Výška príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je 678,49 €.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa má oprávnená osoba, ktorá podľa zákona spĺňa podmienky. Môže ňou byť:

a)  matka, ktorá dieťa porodila
b) otec dieťaťa (ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie; alebo ak bolo dieťa zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu)
c) osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu (alebo iného orgánu);

Nárok na príspevok si uplatníte potvrdenou a odovzdanou žiadosťou, ktorú poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby, a to buď v písomnej podobe alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov (+ elektronický podpis). Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a rodné číslo oprávnenej osoby aj dieťaťa.

Príspevok pri narodení dieťaťa v zahraničí

Ak sa dieťa narodí v členskom štáte Európskej únie, vzniká nárok na príspevok v prípade, že príspevok alebo druhovo rovnakú dávku nevyplatila príslušná inštitúcia iného štátu.

Ak sa dieťa narodí v nečlenskom štáte Európskej únie, tak oprávnená osoba má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ak bola verejne zdravotne poistená v SR pred narodením dieťaťa min. 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov alebo ak príspevok (alebo druhovo rovnakú sociálnu dávku) nevyplatila príslušná inštitúcia inej krajiny.

Ak matka, ktorá dieťa porodila, bez súhlasu lekára opustí zdravotnícke centrum bez dieťaťa, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká. Nárok nevznikne tiež vtedy, ak matka alebo otec dieťaťa dal/a povolenie na osvojenie dieťaťa alebo ak bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Nárok na príspevok zaniká tiež vtedy, ak uplynie po narodení dieťaťa šesť kalendárnych mesiacov.

AKO HODNOTÍTE TENTO ČLÁNOK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*