Veľký poradca pri výbere povolania

Výber povolania môžeme zaradiť medzi najdôležitejšie životné rozhodnutia, nakoľko je to v mnohých prípadoch záležitosť na celý život. V tomto článku sa dočítate, ako sa rozhodnúť pre výber svojho budúceho povolania čo najlepšie, čo všetko treba pri jeho výbere zvážiť, na čo treba myslieť a taktiež aké sú riziká. Článok je rozdelený na dve časti, pričom prvú časť článku tvorí súpis, resp. zoznam vecí, ktoré by ste si mali jednotlivo a dôkladne uvážiť a taktiež zahŕňa podrobnejší rozpis prvých štyroch bodov zo zoznamu. Druhá časť článku je zameraná na zvyšné tri body.

Pýtate sa, načo je vlastne dobrý takýto zoznam a či to nie je zbytočná strata času? Naopak! Práve takýto zoznam je mnohokrát veľmi nápomocný a pomôže Vám zorientovať sa vo veciach, nad ktorými by ste bez neho možno ani neuvažovali. A tu už je spomínaný zoznam vecí, ktoré je dôležité pri výbere svojho budúceho povolania zvážiť:

bod č.1 – Aké sú moje vlastnosti, schopnosti, zručnosti

bod č.2  – V akej oblasti/sfére by som chcel vykonávať svoju prácu

bod č.3 – Akú očakávam kariéru, resp. kariérny postup

bod č.4 – Som schopný vykonávať prácu o ktorú sa uchádzam

bod č.5 – Som schopný pracovať s ľuďmi alebo uprednostňujem prácu v súkromí

bod č.6 – Pokiaľ mám vlastné zázemie, rodinu, aký dopad bude na ňu bude mať moja nová práca

bod č.7 – Písanie životopisu a motivačného listu

 

Pokiaľ Vás ešte napadne akákoľvek vec, ktorú považujete za potrebnú uvážiť si, pokojne si ju do svojho vlastného zoznamu pripíšte a podrobne rozoberte tak, ako budú nasledujúce body:

Bod č.1 – Aké sú moje vlastnosti, schopnosti, zručnosti

Prvý a veľmi dôležitý bod z nášho zoznamu. Je skutočne dôležité zvážiť a uvedomiť si, aká ste osobnosť a aké sú Vaše povahové vlastnosti a tiež schopnosti na vykonávanie Vášho budúceho povolania. Netreba sa preceňovať ale ani podceňovať. Pokúste sa reálne opísať alebo pouvažovať nad tým, aké povahové vlastnosti Vás vystihujú. To isté platí aj o schopnostiach a zručnostiach. taktiež dôkladne popremýšľajte, akú prácu ste schopný vykonávať a či Vám práca o ktorú máte záujem uchádzať sa, nebude robiť problém v prípade, že bude nutné aby ste sa niečomu novému priučili. Nepúšťajte sa zbytočne do niečoho o čom viete alebo si myslíte, že by ste skutočne nezvládli.

Bod č.2 – V akej oblasti/sfére by som chcel vykonávať svoju prácu

Najideálnejšie je určite pracovať v oblasti o ktorú sa aspoň trochu zaujímame a ktorá nás relatívne baví. Nie vždy je to, žiaľ, možné nakoľko pri prijímaní nového zamestnanca sa zvažuje aj stupeň dosiahnutého vzdelania. V praxi to znamená, že ak napríklad máte rád zvieratá a bavilo by Vás ošetrovať ich, teda chcel by ste sa stať veterinárom, toto povolanie si už vyžaduje špeciálne vzdelanie, na vykonávanie tejto práce určené. Netreba ale vešať hlavu, stále sú tu možnosti, kde by ste sa uplatnili aj bez tohto druhu vzdelania. V prípade že sa nebojíte zariskovať, môžete rozbehnúť vlastný biznis a otvoriť si zvierací hotel či salón. Hlavne treba hľadať možnosti, ako vykonávať prácu, ktorá Vás bude baviť. Pretože kto chce, hľadá spôsoby a kto nie, hľadá dôvody.

 

Bod č.3 – Akú očakávam kariéru, resp. kariérny postup

Uspokojíte sa s jednotvárnou prácou a ste typ človeka, ktorému nevadí stereotyp? V tom prípade je to pre vás možno malé plus, pretože v súčasnosti je jednoduchšie nájsť si práve takúto prácu. Ak ste ale osoba, ktorá sa rada posúva vpred či už v živote osobnom alebo pracovnom, určite by pre Vás nebolo na škodu hneď sa po takomto zamestnaní poobzerať a taktiež ešte predtým, než si pošlete svoju žiadosť o zamestnanie, zistiť či je v tejto práci vôbec postup možný. V prípade že nemáte času nazvyš a prácu potrebujete ihneď, prijmite aj ponuku zamestnania bez možného kariérneho postupu a popri nej sa stále môžete rozhliadať po inej, Vašej vysnívanej práci.

Bod č.4 – Som schopný vykonávať prácu o ktorú sa uchádzam?

To je ďalší, o nič menej dôležitý, bod z nášho zoznamu. Ujasnite si, čo všetko dokážete a či ste schopný učiť sa nové veci, pokiaľ by si to Vaše budúce zamestnanie vyžadovalo. Dobre si zvážte aký ste typ osobnosti čo sa týka zručností a teda či ste typ technický alebo sa skôr hodíte na kancelársku prácu a pod. Je si však treba uvedomiť, že nikto učený z neba nespadol a že v takmer každej práci je za potreby niečomu novému sa priučiť.

Bod č.5 – Som schopný pracovať s ľuďmi alebo uprednostňujem prácu v súkromí?

Sú ľudia, ktorí sú veľmi spoločenskí a pre prácu s ľuďmi ako stvorení a ľudia, ktorí preferujú prácu osamote. Je dôležité vybrať si také povolanie v ktorom budete spokojný. Ak napríklad nie ste spoločenský, bolo by pre Vás viac ako utrpením chodiť do práce, kde je kontakt s veľkým množstvom ľudí nevyhnutný (napr. práca v úradoch, práca pri pokladni v supermarkete, atď.). Vhodná by pre Vás bola (pokiaľ ste v tomto smere/obore zručný) práca, kde sa uplatňuje nejaký druh remesla. Pre ženu by to mohla byť napríklad práca krajčírky či kuchárky a pre muža práca maliara či murára. Pokiaľ je ale Vašim primárnym cieľom práca v kancelárii, kde by ste taktiež neprichádzali do styku s ľuďmi často a máte na to aj patričné vzdelanie, vhodná by pre Vás bola napríklad práca sekretára/ky.

Ľudia, ktorí radi komunikujú, sú zhovorčiví a majú príjemné vystupovanie sú značne vo výhode oproti typu ľudí opísaných v odstavci vyššie. Človek s dobrou schopnosťou komunikácie má nielenže väčšiu šancu nájsť si zamestnanie ako ten, ktorý túto schopnosť nemá, ale taktiež sa aj veľmi rýchlo adaptuje v novom pracovnom prostredí a kolektíve. Schopnosť dobrej komunikácie je niečo, čo je nám buď dané do vienka od narodenia, alebo sa ju dá tiež nadobudnúť v priebehu života. Nenadobúda sa inak ako v praxi, teda v priamom a častom kontakte s ľuďmi.

 Bod č.6 – Pokiaľ mám vlastné zázemie, rodinu, aký dopad bude na ňu bude mať moja nová práca

V prípade ľudí žijúcich bez partnera, bez vlastnej rodiny (cháp manžel/ka, deti), je v mnohých prípadoch voľba a hľadanie zamestnania omnoho jednoduchšia. Človek bez akýchkoľvek záväzkov má možnosť slobodne sa rozhodnúť opustiť krajinu svojho trvalého bydliska a odcestovať za prácou hoci aj na druhý koniec sveta. Niekedy takáto situácia však neminie ani manželské páry, ktoré už majú čosi vybudované a vychovávajú spoločné potomstvo. Zväčša je to muž, ktorý vycestuje za prácou do zahraničia a žena ostáva doma s deťmi. Situácia v takýchto prípadoch je komplikovanejšia a často krát má zlý vplyv resp. dopad na rodinu. Osoba s vlastným rodinným zázemím by nepochybne mala mať svoje stále zamestnanie v okolí svojho domova.

Bod č.7 – Písanie životopisu a motivačného listu

Tak a dostali sme sa až k záveru druhej časti článku: Ako si vybrať povolanie. Prešli sme si jednotlivo bod po bode, nachádzajúce sa na zozname z prvej časti článku. Teraz by ste už mali mať minimálne na 90% jasno v tom, na akú prácu sa hodíte, aká práca pre Vás bude mať perspektívu, nebudete do nej chodiť s nechuťou a len preto, že potrebujete uživiť seba či rodinu, ale aj kvôli sebe, aby ste si niečo dokázali, aby ste vyskúšali niečo nové čo ste možno doteraz nerobili a nemáte s tým skúsenosti, no napriek tomu sa na to cítite. Na záver zostáva už iba, aby ste napísali svoju žiadosť o prijatie do zamestnania či už elektronicky, alebo vlastnou rukou, ďalej napísali zaujímavý, vhodne formulovaný motivačný list a životopis s Vašimi pravdivými údajmi. Inšpirovať sa môžete na internete, kde je prístupných množstvo vzorov, ako tieto formálnosti napísať.

Tento článok je, samozrejme, iba informačný a jeho obsah slúži výlučne na účel usmernenia a stále platí, že riadiť sa treba hlavne podľa vlastného uváženia, pretože každý vie najlepšie sám, čo chce a čo je preňho vhodné či prvoradé.

Veľký poradca pri výbere povolania 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*